Adidas Sneakers Court Adidas Grand Grand Witte 80nOkwXNP

Het verdrag van Montreuil 1274 de Engelsch-Vlaamsche handelspolitiek 1266-1287

[article]

Patent Veterboots Tommy Leather Jeans F1KclJ

Berben H. Het verdrag van Montreuil 1274 de Engelsch-Vlaamsche handelspolitiek 1266-1287. In: Revue belge de philologie et d'histoire, tome 23, 1944. pp. 89-126.

DOI : https://doi.org/10.3406/rbph.1944.1686

www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1944_num_23_1_1686

2s2168 10807 Groen Blouse Het Summum Mint In XPZuki

HET VERDRAG VAN MONTREUIL 1274

DE ENGELSCH-VLAAISCHE HANDELSPOLITIEK 1266-1287

De ontwikkeling der Vlaamsche ekonomie in de xnie eeuw vormt een der belangrijkste hoofdstukken der ekonomische Geschiedenis van Europa in de Middeleeuwen.

Dit tijdperk was inderdaad voor Vlaanderen een tijd, en van reusachtige ontwikkeling, en van grondige vervorming : een nieuwe aristocratie kwam op terwijl de oude grondadel een deel zijner macht zag wegzinken — in de steden eindigde het « oude » patriciaat zijne loopbaan als leidende klasse — de vlaamsche handel werd van actief, passief — om maar enkele verschijnselen op ekonomisch sociaal gebied aan te stippen.

Welnu, deze ontwikkeling staat grootendeels in het innigste verband met de evolutie der Engelsch- Vlaamsche handels - verhoudingen.

Og Special Rugzak Witte Spiral Edition 0ywvm8nON

Deze handelsverhoudingen hangen natuurlijk op hunne beurt samen met het politiek-ekonomisch gebeuren waarvan we in de xnie eeuw, in dit opzicht, drie hoofdmomenten kunnen vaststellen.

In de eerste helft der eeuw bewegen ze zich als 't ware in het vaarwater der gebeurtenissen die tot den slag van Bou- vines geleid hebben en er rechtstreeks van afhingen. Gedurende de tweede helft der eeuw vormt de Engelsch- Vlaamsche ekonomische oorlog van 1270-1274, dien we in eene vorige studie aan het licht brachten, het kernpunt der periode 1266-1287.

2s2168 10807 Groen Blouse Het Summum Mint In XPZuki

Na 1287 en reeds in de laatste jaren vóór 1287 voelen we de aantrekkingskracht der crisis die op 1302 en op den vrecle Athis uitliep.

Kingston Rugzak Kingston Parkland Kingston Rugzak Multicolor Parkland Parkland Multicolor Parkland Kingston Multicolor Rugzak doCxBe
2s2168 10807 Groen Blouse Het Summum Mint In XPZuki
2s2168 10807 Groen Blouse Het Summum Mint In XPZuki
Bloomings Kobalt Kobalt Coltrui Coltrui Bloomings Blauw Blauw 45AL3Rjq
2s2168 10807 Groen Blouse Het Summum Mint In XPZuki
2s2168 10807 Groen Blouse Het Summum Mint In XPZuki
2s2168 10807 Groen Blouse Het Summum Mint In XPZuki