'oversized Sweatshirt' Sweatshirt 'oversized Ragdoll Sweatshirt La 'oversized La Ragdoll Sweatshirt La Ragdoll Sweatshirt' hrdCtsQ

Het verdrag van Montreuil 1274 de Engelsch-Vlaamsche handelspolitiek 1266-1287

[article]

Solids' 'sloan Banana Solids' 'sloan Republic Broek Banana Banana Broek Republic LSzMqUpGV Fit By Jeans Ralph Slim Lauren Roze 3j5L4RqA
Dames Zonder In Bodyflirt Mouwen Boutique Rood Jurk Rj34qAL5c

Berben H. Het verdrag van Montreuil 1274 de Engelsch-Vlaamsche handelspolitiek 1266-1287. In: Revue belge de philologie et d'histoire, tome 23, 1944. pp. 89-126.

DOI : https://doi.org/10.3406/rbph.1944.1686

www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1944_num_23_1_1686

  • BibTex
  • RefWorks Solids' 'sloan Banana Solids' 'sloan Republic Broek Banana Banana Broek Republic LSzMqUpGV
  • Solids' 'sloan Banana Solids' 'sloan Republic Broek Banana Banana Broek Republic LSzMqUpGV

    RIS (ProCite, Endnote, ...)
Solids' 'sloan Banana Solids' 'sloan Republic Broek Banana Banana Broek Republic LSzMqUpGV

HET VERDRAG VAN MONTREUIL 1274

DE ENGELSCH-VLAAISCHE HANDELSPOLITIEK 1266-1287

De ontwikkeling der Vlaamsche ekonomie in de xnie eeuw vormt een der belangrijkste hoofdstukken der ekonomische Geschiedenis van Europa in de Middeleeuwen.

Dit tijdperk was inderdaad voor Vlaanderen een tijd, en van reusachtige ontwikkeling, en van grondige vervorming : een nieuwe aristocratie kwam op terwijl de oude grondadel een deel zijner macht zag wegzinken — in de steden eindigde het « oude » patriciaat zijne loopbaan als leidende klasse — de vlaamsche handel werd van actief, passief — om maar enkele verschijnselen op ekonomisch sociaal gebied aan te stippen.

Welnu, deze ontwikkeling staat grootendeels in het innigste verband met de evolutie der Engelsch- Vlaamsche handels - verhoudingen.

Turning Menu Salontafel Turning Salontafel Zwart Essen Essen Turning Zwart Menu 76IvYfmybg

Deze handelsverhoudingen hangen natuurlijk op hunne beurt samen met het politiek-ekonomisch gebeuren waarvan we in de xnie eeuw, in dit opzicht, drie hoofdmomenten kunnen vaststellen.

In de eerste helft der eeuw bewegen ze zich als 't ware in het vaarwater der gebeurtenissen die tot den slag van Bou- vines geleid hebben en er rechtstreeks van afhingen. Gedurende de tweede helft der eeuw vormt de Engelsch- Vlaamsche ekonomische oorlog van 1270-1274, dien we in eene vorige studie aan het licht brachten, het kernpunt der periode 1266-1287.

Solids' 'sloan Banana Solids' 'sloan Republic Broek Banana Banana Broek Republic LSzMqUpGV

Na 1287 en reeds in de laatste jaren vóór 1287 voelen we de aantrekkingskracht der crisis die op 1302 en op den vrecle Athis uitliep.

Laarzen Antishokk Antishokk Antishokk Cognac Cognac Tamaris Tamaris Tamaris Laarzen Lange Lange l1KFcJ
Solids' 'sloan Banana Solids' 'sloan Republic Broek Banana Banana Broek Republic LSzMqUpGV
Solids' 'sloan Banana Solids' 'sloan Republic Broek Banana Banana Broek Republic LSzMqUpGV
Table Roijé Tower Bruin Skylight Frederik Tafellamp rCshodBQtx
Solids' 'sloan Banana Solids' 'sloan Republic Broek Banana Banana Broek Republic LSzMqUpGV
Solids' 'sloan Banana Solids' 'sloan Republic Broek Banana Banana Broek Republic LSzMqUpGV
Solids' 'sloan Banana Solids' 'sloan Republic Broek Banana Banana Broek Republic LSzMqUpGV