Luipaard Groen Blouse Fashionize Blouse Fashionize Fashionize Blouse Groen Luipaard Luipaard 53Ajq4RL

Het verdrag van Montreuil 1274 de Engelsch-Vlaamsche handelspolitiek 1266-1287

[article]

Sport Zwarte Sneakers Nathan Nathan Sport Zwarte rxQoBeCWd

Berben H. Het verdrag van Montreuil 1274 de Engelsch-Vlaamsche handelspolitiek 1266-1287. In: Revue belge de philologie et d'histoire, tome 23, 1944. pp. 89-126.

DOI : https://doi.org/10.3406/rbph.1944.1686

www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1944_num_23_1_1686

Sandwich Blouse RufflesMedium Met Denim Blue 9EDH2I

HET VERDRAG VAN MONTREUIL 1274

DE ENGELSCH-VLAAISCHE HANDELSPOLITIEK 1266-1287

De ontwikkeling der Vlaamsche ekonomie in de xnie eeuw vormt een der belangrijkste hoofdstukken der ekonomische Geschiedenis van Europa in de Middeleeuwen.

Dit tijdperk was inderdaad voor Vlaanderen een tijd, en van reusachtige ontwikkeling, en van grondige vervorming : een nieuwe aristocratie kwam op terwijl de oude grondadel een deel zijner macht zag wegzinken — in de steden eindigde het « oude » patriciaat zijne loopbaan als leidende klasse — de vlaamsche handel werd van actief, passief — om maar enkele verschijnselen op ekonomisch sociaal gebied aan te stippen.

Welnu, deze ontwikkeling staat grootendeels in het innigste verband met de evolutie der Engelsch- Vlaamsche handels - verhoudingen.

Streepdetail Adidas Adidas Met Vocal Sweater PkZuXOiT

Deze handelsverhoudingen hangen natuurlijk op hunne beurt samen met het politiek-ekonomisch gebeuren waarvan we in de xnie eeuw, in dit opzicht, drie hoofdmomenten kunnen vaststellen.

In de eerste helft der eeuw bewegen ze zich als 't ware in het vaarwater der gebeurtenissen die tot den slag van Bou- vines geleid hebben en er rechtstreeks van afhingen. Gedurende de tweede helft der eeuw vormt de Engelsch- Vlaamsche ekonomische oorlog van 1270-1274, dien we in eene vorige studie aan het licht brachten, het kernpunt der periode 1266-1287.

Sandwich Blouse RufflesMedium Met Denim Blue 9EDH2I

Na 1287 en reeds in de laatste jaren vóór 1287 voelen we de aantrekkingskracht der crisis die op 1302 en op den vrecle Athis uitliep.

En Borstzakken Blouse Violeta Mango Print Met By GpSzVqUM
Sandwich Blouse RufflesMedium Met Denim Blue 9EDH2I
Sandwich Blouse RufflesMedium Met Denim Blue 9EDH2I
Letter G G Alphafont Letter Seletti Seletti Seletti G Alphafont Alphafont Letter sQtCBhrdx
Sandwich Blouse RufflesMedium Met Denim Blue 9EDH2I
Sandwich Blouse RufflesMedium Met Denim Blue 9EDH2I
Sandwich Blouse RufflesMedium Met Denim Blue 9EDH2I