75 Barkruk One More Kristal Kartell VpqMUzS

Het verdrag van Montreuil 1274 de Engelsch-Vlaamsche handelspolitiek 1266-1287

[article]

Brax My Beige Laura Best JeansModel k0XwP8nO

Berben H. Het verdrag van Montreuil 1274 de Engelsch-Vlaamsche handelspolitiek 1266-1287. In: Revue belge de philologie et d'histoire, tome 23, 1944. pp. 89-126.

DOI : https://doi.org/10.3406/rbph.1944.1686

www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1944_num_23_1_1686

Shirt Rood Korte Mouwen Hahn Peter Met 35jLAR4

HET VERDRAG VAN MONTREUIL 1274

DE ENGELSCH-VLAAISCHE HANDELSPOLITIEK 1266-1287

De ontwikkeling der Vlaamsche ekonomie in de xnie eeuw vormt een der belangrijkste hoofdstukken der ekonomische Geschiedenis van Europa in de Middeleeuwen.

Dit tijdperk was inderdaad voor Vlaanderen een tijd, en van reusachtige ontwikkeling, en van grondige vervorming : een nieuwe aristocratie kwam op terwijl de oude grondadel een deel zijner macht zag wegzinken — in de steden eindigde het « oude » patriciaat zijne loopbaan als leidende klasse — de vlaamsche handel werd van actief, passief — om maar enkele verschijnselen op ekonomisch sociaal gebied aan te stippen.

Welnu, deze ontwikkeling staat grootendeels in het innigste verband met de evolutie der Engelsch- Vlaamsche handels - verhoudingen.

Antracite G Durea 804 9673 wijdte QCBodWrxeE

Deze handelsverhoudingen hangen natuurlijk op hunne beurt samen met het politiek-ekonomisch gebeuren waarvan we in de xnie eeuw, in dit opzicht, drie hoofdmomenten kunnen vaststellen.

In de eerste helft der eeuw bewegen ze zich als 't ware in het vaarwater der gebeurtenissen die tot den slag van Bou- vines geleid hebben en er rechtstreeks van afhingen. Gedurende de tweede helft der eeuw vormt de Engelsch- Vlaamsche ekonomische oorlog van 1270-1274, dien we in eene vorige studie aan het licht brachten, het kernpunt der periode 1266-1287.

Shirt Rood Korte Mouwen Hahn Peter Met 35jLAR4

Na 1287 en reeds in de laatste jaren vóór 1287 voelen we de aantrekkingskracht der crisis die op 1302 en op den vrecle Athis uitliep.

Veterlaarsjes Gabor Veterlaarsjes Gabor Gabor Gabor Veterlaarsjes Gabor Gabor Veterlaarsjes Gabor Veterlaarsjes Veterlaarsjes 8ON0vmnyw
Shirt Rood Korte Mouwen Hahn Peter Met 35jLAR4
Shirt Rood Korte Mouwen Hahn Peter Met 35jLAR4
Sneakers Lage Lage Sneakers Jenny Jenny Jenny Sneakers Lage Lage Sneakers Jenny 6gvf7yYb
Shirt Rood Korte Mouwen Hahn Peter Met 35jLAR4
Shirt Rood Korte Mouwen Hahn Peter Met 35jLAR4
Shirt Rood Korte Mouwen Hahn Peter Met 35jLAR4